ATTESTPRISER

 

 

 

 

 

 

 

Attester (Priser er inkl. moms)

Attest Pris
Adoptionsattest 1300
Sygemelding, skole 350
Sygemelding, arbejdsgiver 700
Antidoping Danmark 500
Undtagelsesattest i tolkebidrag 500
Værgemålsattest *
Jernbanepersonel, helbredsattest * + evt. EKG 200
Attest ved ansøgning om handicap P-kort 500
Privat EKG 200
Kørekort alm. 500
Kørekort ved helbredsattest 700
Diabetesattest ved kørekort 100
Mulighedserklæring  650
Ansøgning om enkelttilskud 200
Forhåndstilsagn/afbestillingm rejse 500
Tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter 625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsattester (Priser er inkl. moms)

Attest Pris
FP 220 Blodtryks og lipidattest 1250
FP 230 HIV attest 1250
FP 300 Begyndelsesattest 1400
FP 350 Status 1750
FP 360 Status Nakke og Hals 1750
FP 401 Lægeerklæring ved nedsat arbejdsevne  1750
FP 410 Funktionsattest 1400
FP 420 - 490 2000
FP 610 Lægens svar (afh. af, hvor langt tilbage, der ønskes opl.) 500/800/1200 
FP 710  818,75
Tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter 625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygesikring gruppe 2 (Priser er inkl. moms)

Konsultationstype  Pris
Konsultation g. 2 egen betaling 250
Emailkonsultation gr. 2 egenbetaling 100
Telefonkonsultation gr. 2 egenbetaling 100

 

 

 

 

 

 

* Pr. tidsforbrug