Lægerne

Jeanette Beck (JB)

Speciallæge i almen medicin

Mette Hertel (MH)

Speciallæge i almen medicin

Morten Nørgaard (MN)

Speciallæge i almen medicin

Anna Knudsen (AK)

Speciallæge i almen medicin

Esben Krarup Baymler (EKB)

Speciallæge i almen medicin